.:: ร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาคณะ และลดหย่อนภาษี ::.

สิทธิประโยชน์

1.ผู้สนับสนุนจะได้รับใบเสร็จจากคณะฯ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีหักค่าใช้จ่ายได้


1.หากต้องการบริจาคผ่าน ระบบ e-Donation

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Scan QR code ด้านล่างนี้ แล้วจ่ายผ่าน Mobile Application ได้ทุกธนาคาร

2. ตรวจสอบรายการลดหย่อนภาษีได้หลังบริจาคแล้ว 3 วันทำการ ที่ ระบบ e-Donation


2.หากต้องการบริจาคเงินผ่านคณะวิทยาการจัดการ ม.อ.

การโอนหรือฝากเงิน เข้าผ่านทาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-3026065 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.

แจ้งหลักฐานการโอนหรือฝากเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ผู้บริจาค ได้ที่ แจ้งผลการโอนเงิน